Megawatin latausjärjestelmä ennakoi yhä suurempaa tehotarvetta logistiikkakeskuksiin

Raskaan kaluston sähköistyminen etenee vähitellen paikallisbusseista jakeluliikenteeseen. Kesäkuussa 2022 Oslossa esiteltiin ensimmäistä kertaa MCS, eli Megawatt Charging System -latausjärjestelmää. Kyseessä on kehittyvä standardi, joka muutama vuoden päästä käyttöön tullessaan mahdollistaa paljon nykyistä suuremman lataustehon sähköisen raskaan kaluston lataamisessa. Yhden latausliittimen kautta voidaan alkuvaiheessa siirtää reilu megawatti tasavirtaa ja tehon on suunniteltu kasvavan tulevaisuudessa jopa 3,75 megawattiin.   

Raskaassa kuljetuskalustossa sähkökäyttövoima on toistaiseksi yleistynyt hitaasti. Poikkeuksena ovat sähköbussit, jotka ovat jo tavallinen näky paikallisliikenteenteessä. Bussit sähköistyvät siksi, että niiden ajoreitit ovat melko hitaita, lyhyitä ja helposti ennustettavia. Tällainen liikennöinti sopii sähköajoneuvolle.

– Paikallisliikenteessä kalusto on kehittynyt nopeasti tasolle jossa järkevällä latausinfralla operointi on kannattavaa, sanoo Plugit Finland Oy:n raskaan kaluston latausratkaisujen liiketoimintajohtaja Tuomas Mäkelä

Plugit on suomalainen latausratkaisutoimittaja, joka on toimittanut esimerkiksi suuria paikallisbussien latausjärjestelmiä.

Jakeluliikenteen kautta kohti megawatin tehoja

Jos ajoneuvo seisoo yön varikolla parkissa, on lataus yksinkertaista toteuttaa matalatehoisena yön yli. Mutta jos ajoneuvolla on tarkoitus ajaa useammassa vuorossa, täytyy suuritehoinen latauslaite täytyy tuoda lastauslaiturille, jolloin autoa ladataan kuormaamisen yhteydessä. 

Seuraavaksi taloudellisesti järkeväksi kehittyy jakeluliikenne, jossa ajoneuvoa ei ladata ajoretin varrella. Yleistyvät sähkökuorma-autot vaativatkin jo lähitulevaisuudessa latausinfraa logistiikkakeskuksiin ja varikoille, mikä nostaa vähitellen terminaalien sähköliityntöjen vaatimuksia. Yhä suuremmat ajoneuvot yhä suuremmilla lataustehoilla vievät kehitystä kohti megawatin lataustehoja ja MCS-järjestelmää.

Logistiikkakeskukset sähköistyvät

Tulevaisuudessa megawatin teho latauspaikkaa kohden voi tarkoittaa jopa kymmenien megawattien sähkötehoa, ja siten myös varsin suuria sähköliityntöjä logistiikkaterminaaleille.  

MCS-järjestelmä ei ole vielä tätä päivää, mutta sähköistyvä kalusto kannattaa huomioida logistiikkakeskuksissa jo nyt. Mäkelä korostaa erityisesti liiketoimintasuunnittelun merkitystä tulevaisuuden infrainvestoinneissa:

– Ei kannata lähteä toteuttamaan varauksia kiinteistöihin ilman tietoa siitä mitä sähköllä tullaan tekemään. 

Yksi asia vaikuttaa kuitenkin selvältä: Sähkökäyttöiset kuorma-autot yleistyvät.


Teksti: Tuomas Sauliala, Kuva: Mercedes-Benz (Lehdistötiedote)

Artikkeli on julkaistu aluperin elokuun 2022 Sähkömaailma -lehdessä.

Kirjoittaja on sähkötekniikan, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, joka on kirjoittanut sähköautoista ja niiden latausjärjestelmistä sekä ajoneuvojen ohjelmistoista vuodesta 2013 alkaen.