ABC-lataus ottaa käyttöön ruuhkamaksun

ABC-lataus on Suomen latausmarkkinalla melko tuore peluri, mutta nopean kasvunsa myötä siitä on nopeasti tullut tasavallan suurin latausverkko latauspaikkojen määrällä mitaten.

Koska lataustekniikka on melko uutta Kempowerin rautaa, on ABC-latauksella ollut mahdollisuus tuoda kilowattituntipohjainen hinnoittelu heti alusta asti latausverkkoonsa. Monella muulla latausverkolla lataus on joko täysin tai osittain minuuttihintaista.

Koska lataus laskutetaan ladatun energian perusteella, ei autoilijalla ole sen kummempaa insentiiviä siirtää autoaan pois latausruudusta latauksen loppuvaiheessa. Auton seisottaminen laturissa ei ikään kuin maksa mitään.

Ruuhkamaksu kannustaa siirtämään auton ajoissa pois laturilta

Siksi onkin erityisen hyvä asia, että ABC-lataus esittelee tänään ruuhkamaksun. Käytännössä ruuhkamaksu on paikkakohtainen, siten että joillakin latausasemilla se otetaan käyttöön ja joillakin ei. Myös maksun suuruus ja määräytymisajankohta vaihtelevat. Esimerkiksi ABC Tiiriö Hämeenlinnan suuritehoisella latausasemalla ruuhkamaksu on 0,20 € minuutilta ja se käynnistyy 60 minuutin jälkeen.

Esimerkiksi näin hinnoittelu voi ABC-mobiilissa näkyä.

Ruuhkamaksu on aikaperusteinen ja se käynnistyy tietyn ajan kuluessa latauksen aloittamisesta. Muista latausverkoista erityisesti K-Latauksella on käytössä 45 minuutin kohdalla käynnistyvä ruuhkamaksu suurteholatausasemilla ja lisäksi Virran verkossa on latureita joissa hinnoittelussa on sekä energia- että aikakomponentteja. Myös Teslan Supercharger-verkossa on ruuhkamaksu. Recharge Infran verkossa ei ole ruuhkamaksua, enkä usko sellaista kovin nopeasti sinne tulevankaan.

ABC-latauksessa korostuu ehkä muita latausverkkoja selkeämmin latauspalvelun moninaisuus: Latausasemia on rakennettu moottoriteiden varsille ABC-asemille, kaupunkien keskustoihin, hotelleihin, pienemmillekin huoltoasemille, Prismoihin ja niin edelleen. Samanlainen ruuhkamaksu ei siis sovellu joka paikkaan, mutta joissain paikoissa sitä todella tarvitaan. 

Käytännössä osuuskauppajätti käyttänee ruuhkamaksua yhtenä muuttujana latauspalvelussa, säätääkseen lisäinvestointeja, asemien käyttöastetta ja kiertonopeutta siten että toisaalta autoja ladattaisiin mahdollisimman paljon ABC-latauksen tolpilla, mutta toisaalta vapaa latauspaikka löytyisi mahdollisimman suurella todennäköisyydellä.

Autoilijalle ABC-latauksen ruuhkamaksu tarkoittaa varsinkin ruuhka-aikoina aiempaa todennäköisemmin löytyvää vapaata latauspaikkaa, mutta ruuhkamaksun suuruuden ja määräytymisajan kanssa pitää olla tarkkana, ne kun vaihtelevat paikkakohtaisesti. Nämä tiedot esitetään onneksi selkeästi ABC-latauksen mobiilisovelluksessa.

ABC-lataus on markkinoiden edullisinta suurteholatausta. Maailman mittakaavassa se on jopa poikkeuksellisen edukasta. Ruuhkamaksun kanssakin se lienee edelleen hyvin kohtuullisesti hinnoiteltua. Ruuhkamaksu on ehdottomasti hyvä asia autoilijalle, varsinkin lomakausien ruuhkahuippujen aikana.

Teksti ja kuvat: Tuomas Sauliala


Kirjoittaja on sähkötekniikan, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, joka on kirjoittanut sähköautoista ja niiden latausjärjestelmistä sekä ajoneuvojen ohjelmistoista vuodesta 2013 alkaen.