Neste rakentaa latausverkkoa koko maahan – toistaiseksi vain henkilöautoille

Neste on jalostanut jo pitkään polttonesteitä mitä erilaisimpiin kulkineisiin. Suomessa ja Baltiassa yhtiöllä on myös oma huoltoasemaverkosto ja viime vuoden lopulla Neste vihdoin avasi oman sähköautojen suurteholatausverkostonsa, Neste MY Uusiutuva Lataus -nimellä. 

Nesteen latausasemat nousevat tietysti Nesteen omille huoltoasemille, isoimpien liikenneväylien varteen. Yksittäinen asennus on tällä hetkellä Kempowerin kuusi- tai kahdeksanpaikkainen latausasema, jonka kokonaisteho on 600 kilowattia. 

Nesteen latausasemien erikoisuutena on korttimaksupääte, joka on perinneautoilijoille tuttu laitos bensapumpun kyljessä. Latausasemalla on myös kevyt kattorakenne suojaamassa pahimmilta sateilta.

Nesteen Hankasalmen kahdeksanpaikkainen latausasema on vielä Kempowerin aiempaa 400 voltin tekniikkaa, mutta muut latausasemat rakentuvat laajan jänniteskaalan tekniikalle siten, että laitteisto tarjoaa perinteisen 400 voltin lisäksi yli 800 voltin latausjännitettä. Näin yksittäisen latauspaikan teoreettinen latausteho nousee jopa 300-400 kilowattiin.

Samalla kun latauspaikkojen jännitealue laajenee, pienenee latauspaikkojen lukumäärä kuuteen. 

Nesteen Marketing & Services liiketoimintayksikön johtaja Pekka Vikström kertoo, että latauslaitevalinnalla haluttiin painottaa ensisijaisesti yhteensopivuutta tulevaisuuden lataustekniikan kanssa, eikä niinkään mahdollisimman monipaikkaista latauskenttää. 

Neste siis rakentaa tämän päivän tehokkainta latausta, olipa mittarina yksittäisen latauspaikan suurin mahdollinen teho tai Kempower-asennuksen kokonaisteho. 

Hintansa puolesta Nesteen lataus ehkä ylempää keskiluokkaa: sen hinta on aina kilowattituntiperusteinen, tällä hetkellä yleensä 0,44 €/kWh (Oulun Maikkulassa 0,33 €/kWh), mikä on jokin verran K-Latauksen ja ABC-latauksen hintaa suurempi mutta paljon Fortum Charge & Driven hintaa edukkaampi.

Ajan kanssa kaupalliseen lataukseen

Osana asiakkaiden kasvihuonepäästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämistä Neste aloitti strategian pohdinnan latausverkkojen osalta nelisen vuotta sitten. Ensimmäinen kaupallinen askel oli logistiikka-alan yrityksille suunnatun latauspalvelun pilotointi, Neste Lataus, muuttofirma Niemelle vuonna 2021

– Kun aloitimme latausliiketoiminnan suunnittelun, oli moni latauspaikka vielä ilmainen. Varsinainen liiketoimintamahdollisuus merkittäviä investointeja vaativan latausverkoston rakentamiselle kehittyi vasta myöhemmin, Vikström selvittää.

Oma vaikutuksensa latausverkon perustamispäätöksessä oli myös EU:n tarjoamalla infratuella. 

Nesteen suurteholatausasemia rakentuu ensi vuoden loppuun mennessä 30, erityisesti niin sanotun TEN-T -verkon varteen. TEN-T on Euroopanlaajuinen liikenneverkko, jonka varteen sijoitetut latausasemat voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä saada EU:n tukea.

– Suuri 600 kilowatin kokonaisteho ja korttimaksupääte ovat  EU-tuen vaatimus, Vikström jatkaa. Suurteholatausasemat syntyivät siis paitsi tarpeesta, myös vaatimuksesta.

Näkyvissä siis on, että tulevaisuudessa Neste rakentaa myös alle 600 kilowatin asemia. Vikström korostaa korttimaksulaitteen saamaa hyvää palautetta. Autoilijat selvästi haluavat käyttää korttia myös latausta maksettaessa.

Nesteen kaltainen uusi toimija, jolla ei ole aiempaa vakiintunutta asiakaskuntaa ajelemassa pitkin maakuntia RFID-tunnisteet taskussa varmasti saakin hyvin käyttöä korttimaksulaitteilleen. Perinteiselle, jo vakiintuneelle lataustoimijalle tilanne on toinen. Esimerkiksi itse en käyttäisi korttimaksupäätettä, jos avainnipussa jo olisi RFID-tunniste.

Entäpä raskas liikenne ja taksit?

Nesteellä on raskaan liikenteen polttoainejakelussa vakaa jalansija Suomessa. Mahtaako Neste tähdätä sähkön jakeluun myös oikeasti isoille patteriautoille? Nesteen tuorein lehdistötiedote jo vähän vihjasi tätä otsikkotasolla, vaikka kyseessä on uutinen tavallisista, henkilöautoille suunnatuista Kempowerin latausasemista.

– Seuraamme sekä vety- että akkusähkötekniikan kehitystä, Vikström kertoo. Todella suuren lataustehon MCS-lataustekniikka vaatii vielä teknologian kypsyttämistä. 

Lue myös: MCS – Megawatin lataustehoa raskaalle kalustolle.

–  Uskomme kuitenkin, että raskaan kaluston lataus ei välttämättä sijoitu samoille paikoille nykyisen raskaan kaluston diesel-jakelun kanssa, Vikström jatkaa.

Ammattiliikenne kiinnostaa muutenkin Nestettä. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi taksiautoille tarkoitetut latausasemat. 

Helsingissä toistaiseksi vain Helen on ilmoittanut perustavansa erityisesti takseille tarkoitettuja latausasemia. Myös raskaan liikenteen julkiset latauspalvelut antavat odottaa itseään. Toistaiseksi vain Plugit on ilmoittanut perustavansa julkisia raskaan liikenteen latauspaikkoja Suomeen.

Suomeen mahtuu vielä paljon latureita

Nesteen kuluttajille suunnattu latausverkkoinvestointi muistuttaa taas kerran, että vaikka suurteholatausta on rakennettu Suomeen valtavasti viimeisen parin vuoden aikana, on sähköistyminen vasta lähdössä käyntiin. Markkinaa riittää, varsinkin hyvillä sijainneilla toimivalle pelurille joka rakentaa riittävän tehokasta lataustöpseliä. 

Neste osuu omalla lataustekniikkaratkaisullaan sähköisen liikenteen kehityskaaren siihen osaan, jossa pääväylien varrelle rakennettavien latausasemien kokonaistehot ovat kovassa kasvussa. Neste-asemien hyvät sijainnit ja vakiintunut asiakaskunta ovat sille keskeinen etu. Nähtäväksi jää se, miten paljon Neste perustaa pienempiä latauspaikkoja syrjäseutujen asemilleen. 

Oma arvaukseni on, että Neste ei jätä raskaan liikenteen latauskorttia katsomatta. Henkilöautojen osalta lataustekniikka ehti kypsymään hyvin ennen Nesteen ensimmäisen julkisen latausaseman perustamista, joten varmasti Neste odottaa raskaan kalustonkin osalta markkinan kehittymistä ennen päätösten tekoa.

Oikaisu 7.5.: Korjaus hintatietoihin sekä ainoan 400-voltin latausaseman sijaintiin.


Teksti, kuvat ja karttakuvitus: Tuomas Sauliala,

Kirjoittaja on sähkötekniikan, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, joka on kirjoittanut sähköautoista ja niiden latausjärjestelmistä sekä ajoneuvojen ohjelmistoista vuodesta 2013 alkaen.